- Nghỉ lễ 3 ngày ( 14,15,16 /3/2019)- Ngày 17 các bé học bình thường